Лайънс мостове за приятелство между България и Македония

15 May, 2016

На 13 май 2016 г, бе подписано официално споразумение за Дистрикт побратимяване между Д130-България и Д132-Македония. Дистрикт Управителите Пламен Чингаров и Звонимир Цветонвски положиха подписите пред международния Директор Хелмут Мархауер, който приветства събитието и обяви, че това е част от мостовете за хуманност и приятелство, които Лайънс Интернешънъл насърчава.

Двустранните партньорства са в следните направления:

- Сътрудничество на всички нива за обединяване на хората;-

- Осигуряване на достоен живот чрез хуманитарни услуги ;

- Осъществяване на съвместни проекти между двата дистрикта и техните клубове за превенция на зрението и слуха, осведоменост и дейности за диабет, опазване на околната среда, трансграничното сътрудничество, културно многообразие, бежанска криза, хуманитарна помощ, както и друго общозначими приоритети;
- Подкрепа за разширяване на сътрудничеството между двата дистрикта за младите хора, международни младежки обмени, младежки лагери, приятелски контакти, образователни услуги, прояви в областта на спорта и здравословния начин на живот.

 

Представители на Лайънс клуб Несебър, водени от ПДУ Стефан Христов и клубния президент Георги Когелов анонсираха своя клуб, намериха конкретни прояви за сътрудничество с македонския Лайънс клуб Вардар и са пред финализиране на клубно побратимяване, с което се очаква официалните българо-македонски клубни партньорства да станат три.

 

По време на годишната Конвенция на Д132 бе отправена специална покана към македонските лайънс членове, както и към другите участващи балкански представители (Д126-Хърватска, Д129-Словения) за Европа Форум-2016 в София, през октомври. «"United to serve” е мотото на Европа форум през тази година. Чрез Лайънс ние служим, с общите идеи и с побратимяването ние сме обединени – нека споделим нашите успехи през октомври в София” - сподели в обръщението си ДУ Пламен Чингаров.

Коментари (0)

Вашият коментар :